Roczne sprawozdanie finansowe szkoły
czwartek, 09 maj 2019

Informuję, że roczne sprawozdanie finansowe (bilans) Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Fajsławicach za rok 2018 opublikowany jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Fajsławice.

Dyrektor szkoły
Aneta Kosmala