Podsumowanie konkursu "LEGENDY ZIEMI KRASNOSTAWSKIEJ"
wtorek, 11 czerwiec 2019

6 czerwca 2019 podsumowano XVI edycję Powiatowego Konkursu Literacko-Plastycznego pt. „Legendy Ziemi Krasnostawskiej” organizowanego przez Powiatową Bibliotekę Publiczną i Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie.  Konkurs skierowany jest do uczniów klas czwartych, jego cele to:budzenie zainteresowań czytelniczych, inspirowanie do zgłębiania wiedzy o najbliższym środowisku, jego historii i legendach oraz kształcenie umiejętności przekazywania treści literackich.

Sześcioro uczniów naszej szkoły pod kierunkiem pani Iwony Sałagi wzięło udział w konkursie literackim. Byli to: Ania Madeja, Filip Bogusz, Kuba Wilk z klasy IVA oraz Maja Jagiełło, Karol Jagiełło, Karol Ruszniak z klasy IVB. Uczniowie mieli za zadanie stworzenie własnej legendy związanej z miejscowością powiatu krasnostawskiego.

Wyróżnienie za „ Legendę o rycerzu Idziku” zdobyła Maja Jagiełło, natomiast „Legenda o Franku Urwisie i pięknej Klarze – historia Siedlisk” autorstwa Ani Madei została zauważona i zakwalifikowana do publikacji. Uczennice otrzymały dyplomy i nagrody książkowe z rąk pani Lidii Jurkiewicz – Naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie oraz pana Mirosława Księżuka, Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.

Gratulacje!!!