Uwaga absolwenci klasy 8-mej i III-cich gimnazjum
sobota, 06 lipiec 2019

04 lipca szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne opublikowały listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia. Przypominamy, iż nie są to jeszcze ostateczne listy przyjętych.

Do 8 lipca (poniedziałek) do godziny 14:00 należy potwierdzić wolę podjęcia nauki (dostarczyć komplet dokumentów do szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany).

Uwaga: brak potwierdzenia woli podjęcia nauki skutkuje rezygnacją kandydata z przyjęcia w pierwszej turze rekrutacji.

12 lipca (piątek) o godz. 12:00 zostaną opublikowane ostateczne listy przyjętych w I turze rekrutacji.

Kandydaci, którzy nie zostaną przyjęci do wybranych szkół w postępowaniu rekrutacyjnym, będą mogli uczestniczyć w postępowaniu uzupełniającym, organizowanym przez dyrektorów szkół dysponujących nadal wolnymi miejscami.