Materiały do nauki w domu
niedziela, 15 marzec 2020

W tym miejscu będą zamieszczane zagadnienia i materiały, a także linki do stron internetowych o tematyce edukacyjnej do samodzielnej pracy w domu. Prosimy zaglądać co jakiś czas ponieważ zawartość będzie systematycznie aktualizowana.

Materiały będą zamieszczane w postaci pojedynczych plików tekstowych, linków oraz paczek spakowanych za pomocą programów do kompresji plików, które po pobraniu na dysk komputera należy rozpakować.

Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z arkuszami egzaminu ósmoklasisty z 2019 roku

Zagadnienia z języka polskiego dla klas Pani Beaty Świstowskiej

Materiały z matematyki i techniki dla klas Pani Ewy Kasprzak:
Matematyka kl 4 i 5: Gry i karty pracy utrwalające zdobyte wiadomości i umiejętności z zakresu ułamków zwykłych i dziesiętnych:
Klasa 4 karta pracy utrwalenie ułamków zwykłych
Klasa 4 domino skracanie i rozszerzanie ułamków
Klasa 4 gra wyścig ułamków
Klasa 5 domino matematyczne zestaw 1
Klasa 5 domino matematyczne zestaw 2

Technika klasy 4-6: Karty pracy dotyczące manewrów na drodze, pisma technicznego i rzutów prostokątnych:
Klasa 4 karta pracy manewry na drodze
Klasa 5 notatka pismo techniczne

Zagadnienia z fizyki dla klas 7, 8 Pan Tomasz Bogusz

Zagadnienia z informatyki dla klas 4,5,6,7,8 Pan Tomasz Bogusz, Pani Monika Dumała

Zagadnienia z języka niemieckiego dla klasy 7 i 8 od Pani Magdaleny Rybińskiej:
Język niemiecki klasa 7
Język niemiecki klasa 8

Zagadnienia i materiały z geografii dla klas 5-tych od Pani Magdaleny Kosierb

Materiały z geografii Pan Jerzy Wit:
klasa5
klasa6
https://epodreczniki.pl/b/czym-jest-pogoda-a-czym-klimat/PZEzm0e0V
klasa7
https://epodreczniki.pl/b/rozmieszczenie-ludnosci-polski-i-jego-przyczyny/P12HUCLtM
klasa8
https://epodreczniki.pl/a/zmiany-w-przemysle-polski-po-1989-roku/DCxhPNPqN

Zagadnienia z języka polskiego i historii od Pani Iwony Sałagi:
klasa 5a    klasa 5b   klasa 6a

Zagadnienia z chemii dla klasy 7 i 8 od Pani Moniki Dumały

Materiały utrwalające z biologii od Pani Alicji Greczkowskiej

Materiały utrwalające z historii od Pani Alicji Greczkowskiej

Materiały utrwalające z wiedzy o społeczeństwie od Pani Alicji Greczkowskiej

Zagadnienia i materiały z języka angielskiego od Pani Magdaleny Borowiec

Zagadnienia i materiały z języka angielskiego od Pani Dagmary Soski

Ćwiczenia utrwalające dla klas pierwszych od Pani Urszuli Paluch i Małgorzaty Kopeć 01

Ćwiczenia utrwalające dla klas pierwszych od Pani Urszuli Paluch i Małgorzaty Kopeć 02

Ćwiczenia utrwalajace dla klas pierwszych od Pani Urszuli Paluch i Małgorzaty Kopeć 03

Ćwiczenia utrwalające dla klas pierwszych od Pani Urszuli Paluch i Małgorzaty Kopeć 04

Klasy 2-gie i 3-cie wykonują otrzymane ćwiczenia w wersji papierowej.

Zagadnienia i materiały z matematyki od Pani Jadwigi Bednarczyk

Zagadnienia i materiały z języka angielskiego dla klasy 3 od Pani Dagmary Soski

Zagadnienia i materiały z przyrody dla klasy 4 od Pani Barbary Karluk

Zagadnienia i materiały z matematyki dla klasy 4 od Pani Ewy Kasprzak

Zagadnienia i materiały z matematyki dla klasy 5 od Pani Ewy Kasprzak