Zapisy do oddziałów przedszkolnych
czwartek, 19 marzec 2020

W związku z sytuacją zawieszenia pracy w szkole, rekrutacja odbędzie się drogą elektroniczną.  Poniżej zamieszczamy pliki do pobrania. Pliki Word są edytowalne, więc do wypełnienia na komputerze, zapisania i wysyłania na adres e-mail zespolprzedszkole@spfajslawice.edu.pl  

Można również plik wydrukować, uzupełnić ręcznie i przesłać zeskanowany również na e-mail podany powyżej.

W tytule wiadomości wpisujemy DEKLARACJA - IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA lub WNIOSEK – IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA

Deklaracje są dla dzieci, które w tym roku uczęszczały do przedszkola.  Deklaracje, które były dostarczone w postaci papierowej są aktualne (nie trzeba przesyłać ponownie).

Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego  do przyszłych  grup 4-latków lub 5-latków uzupełniają rodzice dzieci z  obecnych grup 3-latków i 4-latków.  WZÓR   PLIK WŁAŚCIWY

Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego  do przyszłej  grupy 6-latków „zerówki”, uzupełniają rodzice dzieci z obecnej grupy 5-latków. WZÓR  PLIK WŁAŚCIWY

Wnioski są dla osób, których dzieci nie były zapisane w naszych oddziałach.

Wniosek  o przyjęcie dziecka  do grup 3-latków, 4-latków, 5-latków. WZÓR  PLIK WŁAŚCIWY

Taki wniosek uzupełnia rodzic dziecka, które chce rozpocząć przedszkolną przygodę od września w roku szkolnym 2020/2021 w grupie 3-latków jak i  dopisać się do grupy 4-latków lub 5-latków.

Wniosek o przyjęcie dziecka do grupy 6-latków „zerówka”. WZÓR  PLIK WŁAŚCIWY

We wnioskach w punkcie KRYTERIA PRZYJĘĆ wystarczy wstawić „x”, dokumenty potwierdzające będą wypełniane w późniejszym czasie.

W razie pytań możliwy kontakt pod numerami: 695-562-906,  794-160-940 w godzinach od 10.00 do 16.00.