Zapisy do klasy pierwszej
wtorek, 24 marzec 2020

W związku z sytuacją w kraju, zapisy do klasy pierwszej  kontynuowane są drogą elektroniczną.  Poniżej zamieszczamy pliki do pobrania. Pliki Word są edytowalne, więc do wypełnienia na komputerze, zapisania i wysyłania na adres e-mail zespolprzedszkole@spfajslawice.edu.pl  

Można również plik wydrukować, uzupełnić ręcznie i przesłać zeskanowany również na e-mail podany powyżej.

W tytule wiadomości wpisujemy: Zgłoszenie do kl. 1 - IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA lub WNIOSEK do kl. 1 – IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA

Większość rodziców dzieci z grupy 6-latków dostała od wychowawczyni odpowiednie druki  do zapisów. Jeśli ktoś nie zdążył dostarczyć można wysłać skan lub zdjęcie na e-mail podany powyżej.

Jeśli dziecko zamieszkuje w obwodzie szkoły należy uzupełnić zgłoszenie:
Zgłoszenie dziecka do szkoły zamieszkałego w obwodzie szkoły  PLIK DOC lub PLIK PDF

Jeśli dziecko zamieszkuje poza obwodem szkoły, należy wypełnić wniosek:
Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu PLIK DOC lub PLIK PDF

We wnioskach w punkcie KRYTERIA PRZYJĘĆ wystarczy wstawić „x”, dokumenty potwierdzające będą wypełniane w późniejszym czasie.

W razie pytań możliwy kontakt pod numerami: 695-562-906,  794-160-940 w godzinach od 10.00 do 16.00.