Kształcenie na odległość - Komunikat dla rodziców
środa, 25 marzec 2020

Szanowni Państwo,

Od dnia dzisiejszego, tj. 25 marca 2020r. roku szkoła będzie prowadzić nauczanie zdalne z wprowadzaniem nowych treści zawartych w podstawie programowej.

Najprawdopodobniej, nie będą to typowe lekcje online, ponieważ zgłaszacie Państwo utrudnienia związane z Internetem, a także brak komputerów, czy niewystarczającą ich ilość w domu. Takie lekcje online polegają na tym, że o konkretnej godzinie przed komputerami siadają uczniowie i nauczyciel. Uczniowie zakładają konta we wskazanym programie, logują się na spotkanie i lekcja odbywa się na żywo. Konieczny jest oczywiście dobry mikrofon i kamera. Z moich informacji wynika, że nie wszyscy Państwo jesteście w stanie zapewnić takie warunki. Kolejnym problemem jest to, że nasze dzieci nigdy w takich lekcjach nie uczestniczyły i nie bardzo wiedzą jak to robić. Ponadto zdajemy sobie sprawę, że część z Państwa również była zmuszona przejść w tryb pracy zdalnej i teraz komputer jest w domu bardziej potrzebny niż zazwyczaj.

W naszej ocenie, pozostaje nam zatem przesyłanie materiału i zadań do wykonania, ustalenie form i zasad oceniania, korzystanie zarówno z platform internetowych, ale też podręczników i ćwiczeń w wersji papierowej. Darzymy Państwa i dzieci zaufaniem dlatego prosimy o w miarę możliwości systematyczne realizowanie treści nauczania. Nie chemy przeciążać naszych uczniów oraz Państwa nadmierną ilością materiału dlatego nauczyciele wybierają najważniejsze zagadnienia do zrealizowania. Ocenianie bieżące będzie realizowane ale w ograniczonym zakresie i częstotliwości (najczęsciej w formie zadania wskazanego przez nauczyciela jako praca domowa, które trzeba będzie wysłać na skrzynkę e-mailową nauczyciela). Po sprawdzeniu zadania przez nauczyciela otrzymacie Państwo informację zwrotną poprzez pocztę elektroniczną lub telefonicznie.

Wszystkie informacje zamieszczane będą na bieżąco na stronie  internetowej szkoły. W kolejnym wpisie będą pojawiać się linki, pod którymi odnajdziecie Państwo treści nauczania z poszczególnych przedmiotów aktualizowane na dany tydzień. Znajdziecie tam Państwo również adresy skrzynek poczty elektronicznej, za pomocą których będziecie mieli możliwość kontaktowania się z nauczycielami i przesyłania wybranych przez nauczycieli zagadnień do oceny. Prosimy o przesłanie adresów Waszych skrzynek pocztowych, lub adresów e-mail Waszych dzieci do nauczycieli uczących ich, celem sporządzenia listy kontaktów do monitorowania postępów w nauce. Realizujemy tygodniowy plan zajęć zgodnie z obowiązującym planem lekcji dla każdej klasy.

Jest to sytuacja nowa dla całej naszej społeczności szkolnej: nauczycieli, uczniów i Was, rodziców dlatego prosimy o zrozumienie i motywowanie swoich dzieci do pracy zdalnej.

Dyrektor szkoły
Aneta Kosmala