Insta.Ling - podsumowanie edycji jesiennej
poniedziałek, 30 marzec 2020

W semestrze zimowym nauczyciele języka angielskiego naszej szkoły i ich uczniowie rozpoczęli pracę z programem Insta.ling dla szkół. Początkowo, w formie pilotażu, zostały objęte dwie klasy. Następnie, sukcesywnie zostały włączone kolejne klasy.  W programie biorą udział chętni uczniowie, którzy za pomocą nowoczesnych narzędzi, takich jak smartfon, tablet, laptop uczą się słówek z języka angielskiego.

Jest to forma nauki, która cieszy się dużym zainteresowaniem i została zaczerpnięta na warsztatach językowych organizowanych w ramach programu English Teaching, na których uczestniczyła pani Dagmara Soska. Po odbytych warsztatach pozostali nauczyciele języków obcych zostali zapoznani przez nią z nowoczesnymi metodami pracy oraz regulaminem korzystania z programu.

Dzięki systematycznej i rzetelnej pracy nauczycieli i uczniów (niektórzy z nich pracują sumiennie od 3 września 2019, bez przerwy nawet na weekend czy dni świąteczne, czytaj klasa ósma i 5a) nasza szkoła otrzymała Certyfikat Jakości Kształcenia Języka Angielskiego.

Zachęcamy wszystkich uczniów do aktywnej pracy z programem do końca roku szkolnego i jednocześnie informujemy rodziców, że istnieje możliwość dostępu do kont uczniów po wcześniejszym zalogowaniu się.

Więcej informacji u pani Dagmary Soski.