Egzamin ósmoklasisty 2021
piątek, 28 maj 2021

W dniach 25-27 maja 2021r. nasi ósmoklasiści pisali egzamin kończący naukę w szkole podstawowej. 25 maja z języka polskiego, 26 maja z matematyki, 27 maja z języka angielskiego. Egzamin ze względu na pandemię zorganizowany i przeprowadzony został w pełnym reżimie sanitarnym.

"Rozważ trafność stwierdzenia, że w trudnej sytuacji człowiek poznaje samego siebie" - to temat rozprawki z tegorocznego egzaminu z języka polskiego. Arkusz wymagał także analizy fragmentów "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza oraz "Przyjaciela Mądrości" Tadeusza Płużańskiego.

Na egzaminie z matematyki uczniowie zmagali się z odczytywaniem informacji z diagramu, wyrażeniami arytmetycznymi, ułamkami, potęgami, obliczaniem objętości i pola powierzchni, a także miarami kątów.

Język angielski natomiast sprawdzał umiejętność rozumienia ze słuchu, reagowania językowego, czytanie ze zrozumieniem, znajomość środków językowych (gramatykę) oraz umiejętność redagowania wypowiedzi pisemnej. W tym roku ósmoklasiści mieli za zadanie napisać email do koleżanki z Anglii dotyczący konkursu plakatów o tematyce przyrodniczej.

Wyniki z poszczególnych części zostaną udostępnione uczniom klas ósmych w formie elektronicznej 2 lipca 2021r. poprzez platformę ZIU (Zintegrowany Interfejs Użytkownika), do której loginy i hasła otrzymali od wychowawcy.

Bezpośredni link do strony logowania ZIU znajduje się TUTAJ.

Zaświadczenia o wynikach egzaminu w formie papierowej będzie można odebrać w szkole 9 lipca 2021r.

zdjęcia