#challengeniebieskiemotyle2021
wtorek, 01 czerwiec 2021

W tym roku szkolnym nasza szkoła została nominowana przez Gminny Ośrodek Kultury w Fajsławicach do akcji #challengeniebieskiemotyle2021, której celem jest poszerzanie świadomości na temat autyzmu i przekazanie iskierki przyjaźni osobom z autyzmem i ich rodzinom.

Hasło, które przyświeca nam w tym roku brzmi: JESTEŚMY Z WAMI NIEBIESKIMI MOTYLAMI!  Jako placówka oświatowo-wychowawcza jesteśmy solidarni z osobami z autyzmem i przekazaliśmy niebieską iskierkę wykonując trzy symboliczne zadania:

  1. wykonaliśmy prace plastyczne „Jesteśmy z Wami niebieskimi motylami”,
  2. ubraliśmy się na niebiesko,
  3. napisaliśmy o akcji na stronie internetowej naszej szkoły.

Niech iskierka nie gaśnie w naszych sercach!

zdjęcia

Dziękujemy za nominację i kontynuujemy akcję wspólnie #challengeniebieskiemotyle2021

NOMINUJEMY:

  • Publiczną Szkołę Podstawową w Łopienniku Nadrzecznym,
  • Szkołę Podstawową im. hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Żółkiewce.

Zapraszamy wyżej wymienionych do uczestnictwa w wyzwaniu zainicjowanym przez Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II w Jarosławiu

Jak przekazać taką niebieską iskierkę przyjaźni? To bardzo proste. Wystarczy:

1) Ubrać się na niebiesko (nie dotyczy służb mundurowych).

2) Wykonać pracę plastyczną np. odbić niebieskie ręce w kształcie motyla lub serca albo wykonać dowolną aktywność wg. własnej inwencji twórczej np. „taniec motyla".

3) Zrobić zdjęcie lub nagrać film z tworzenia pracy i wstawić na swój profil na Facebook oraz przesłać na adres motyle2021@soswjaroslaw.onmicrosoft.com

Ważne, aby na zdjęciu lub filmie ujęte były pozdrowienia: JESTEŚMY Z WAMI NIEBIESKIMI MOTYLAMI! (nagrane lub napisane).

4) Nominować kolejne trzy osoby (może to być również grupa klasowa, oddział przedszkolny lub instytucja) i powiadomić je o tym.

5) Każda osoba włączająca się do akcji #challengeniebieskiemotyle2021 do publikowanego zdjęcia lub filmu dołącza skopiowany tekst, podając nominowane przez siebie osoby.