Obchody Dnia Patrona
piątek, 14 luty 2014

Dnia 12 lutego 2014 roku obchodziliśmy w naszej szkole ,,Dzień Patrona - Pamięci Powstańców Styczniowych”. W tym dniu nasze szkoły tj. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Powstańców Styczniowych zorganizowały konkursy celem upamiętnienia i rozszerzenia wiedzy wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na temat ważnych wydarzeń z 1863 roku. Honorowy patronat objął Starosta Krasnostawski pan Janusz Szpak. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: starosta Janusz Szpak, wicestarosta Henryk Czerniej, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Nowosadzki, Wójt Gminy Fajsławice Tadeusz Chruściel , Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Wójcik, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Ryszard Drążek, dyrektorzy szkół Marian Bogusz, Lilia Popławska – Sławek, Barbara Kołodziejczyk – Olech, Przewodniczący Rady Rodziców Leszek Wójcik, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Fajsławic Adam Polski i Wiceprezes Andrzej Zaborowski, przyjaciele naszej szkoły pan Robert Jaworowski i pan Dariusz Janiszek. O godz. 10:00 wszyscy zebrali się na sali gimnastycznej, gdzie dyrektor szkoły Janusz Pędzisz wszystkich serdecznie przywitał, a w sposób szczególny opiekunów i uczestników konkursów wiedzowych z powiatu lubelskiego, świdnickiego i krasnostawskiego z następujących szkółpodstawowych – Trawniki, Łopiennik Nadrzeczny, Boniewo, Siedliska, Krasnystaw – ZS nr 3 i 4, Fajsławice – ogółem 36 uczestników; gimnazja– Trawniki, Siennica Nadolna, Łopiennik Nadrzeczny, Siedliska, Krasnystaw Gimnazjum nr 3,4, 5, Gimnazjum nr 1 z Lublina, oraz Fajsławice – ogółem 39 uczestników. Dyrektor przywitał również zwycięzców Konkursu Literackiego ze szkół z Krasnegostawu, Trawnik i Fajsławic. Następnie uczestnicy konkursu udali się do przygotowanych sal, gdzie zmierzyli się z testem wiedzy historycznej o Powstaniu Styczniowym. Przygotowaniem testu, ułożeniem pytań i zagadnień zajął się pan Marek Nowosadzki – nauczyciel II LO w Krasnymstawie. Po zakończonym konkursie powołane komisje sprawdzały prace i podliczały zdobyte punkty. W tym czasie uczestnicy spotkania udali się do stołówki szkolnej na obiad, a następnie obejrzeli część artystyczną przygotowaną przez uczniów naszych szkół pod kierunkiem pani Bożeny Omielańczyk. Po tej części uroczystości nastąpiło podsumowanie konkursów, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. Przewodnicząca Komisji Konkursowej klas I–III pani Urszula Paluch  przedstawiła laureatów konkursu pod hasłem ,,Wiem - kim jestem, skąd pochodzę”, którego celem było: poznanie dziedzictwa kulturowego i własnego regionu, popularyzacja wśród dzieci historii gminy, a także środowiska przyrodniczo – geograficznego, wdrożenie do głębszego poznania literatury regionalnej wydanej przez Towarzystwo Przyjaciół Fajsławic, kształtowanie więzi społecznych i narodowych.

Klasy II i III rozwiązywały test wyboru. Oto laureaci:
Wiktoria Wasil i Szymon Szichowicz kl. IIIa
Angelika Latkowska i Igor Wilk kl. IIIb
Patrycja Cichosz kl. IIa
Julia Chruściel kl. IIIb

Wyróżnienia otrzymali:
Barbara Dolebska i Olaf Depa kl. IIa
Bartłomiej Kuter kl. IIb
Gabriela Kasprzak i Klaudia Krysa kl. IIIb
Katarzyna Ruszniak, Wiktor Dzirba i Jakub Jagiełło kl. IIIa

Młodsi uczniowie brali udział w konkursie plastycznym ,,Ciekawe miejsca w mojej gminie”. Nagrodzeni zostali:
Kl. I
I miejsce Elżbieta Sobczak
II miejsce Oliwia Sysa
III miejsce Agnieszka Szpakowska i Jan Szpot
Kl. II
I miejsce Maciej Kasperek i Ksawery Ruszniak

Następnie przewodnicząca I Powiatowego Konkursu Literackiego pani Bożena Omielańczyk przedstawiła wyniki tego konkursu, w którym udział wzięło 29 uczestników (18 z gimnazjum i 11 ze szkoły podstawowej).
W kategorii szkół podstawowych
I miejsce – Wiktoria Siembiga, Zespół Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 3 w Krasnymstawie, opiekun p. Roberta Hys
II miejsce – Nikola Cichosz, Zespół Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 3 w Krasnymstawie, opiekun p. Małgorzata Pomijan
III miejsce – Konrad Adamiec,
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Fajsławicach, opiekun p. Jolanta Szymańska–Wacławik

W kategorii gimnazjalistów
I miejsce – Agnieszka Warchocka,
Publiczne Gimnazjum im. Powstańców Styczniowych w Fajsławicach, opiekun p. Bożena Omielańczyk
II miejsce – Bartłomiej Krawiec,
Zespół Szkół nr 4 w Krasnymstawie, opiekun p. Agnieszka Manachiewicz
III miejsce – Julia Polska,
Zespół Szkół nr 4 w Krasnymstawie, opiekun p. Anita Iwanicka–Kulibab
Wyróżnienie – Zuzanna Turowska, Gimnazjum Publiczne im. Polonii Francuskiej w Trawnikach, opiekun p. Irena Połeć 

Następnie przewodniczący komisji I Powiatowego Konkursu Historycznego o Powstaniu Styczniowym pan Marek Nowosadzki przedstawił wyniki tego konkursu.

Kategoria szkół podstawowych
I miejsce – Inga Kokuszko i Weronika Dubaj, Szkoła Podstawowa im. Powstanców Styczniowych w Fajsławicach, opiekun p. Iwona Sałaga
II miejsce – Agata Tryksza, Zesół Szkół nr 4 w Krasnymstawie, opiekun Marta Cięciera
III miejsce – Julia Błaziak, Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Fajsławicach, opiekun p. Iwona Sałaga

W kategorii gimnazjalistów
I miejsce – Michał Szyszkowski, Zespół Szkół nr 4 w Krasnymstawie, opiekun p. Marta Cięciera
II miejsce – Justyna Ciechańska, Zespół Szkół nr 5 w Krasnymstawie, opiekun p. Tomasz Marczewski
III miejsce – Łukasz Psujek, Gimnazjum Publiczne im. Polonii Francuskiej w Trawnikach, opiekun p. Irena Połeć

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i drobne upominki. W imieniu organizatorów dyrektor szkoły podziękował sponsorom za ufundowanie nagród. Byli nimi: Rada Gminy i Wójt Gminy Fajsławice, Rada Powiatu Krasnostawskiego, pan Dariusz Janiszek, pan Robert Jaworowski, Rada Rodziców Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, firma Apus Piotr Cichosz z Lublina.

W dalszej części uroczystości Wójt Gminy Fajsławice wręczył stypendia najlepszym uczniom za I semestr.
Stypendia otrzymali:
Szkoła Podstawowa
Michał Szyszko, Damian Szyszko, Weronika Kołodziejczyk, Weronika Dubaj, Julia Błaziak, Natalia Krzykała, Inga Kokuszko
Gimnazjum
Anita Pędzisz, Danuta Sobczak, Joanna Adamiak, Agnieszka Warchocka.

Na zakończenie uroczystości dyrektor gimnazjum Mieczysław Paluch serdecznie podziękował wszystkim uczestnikom i nauczycielom – opiekunom za obecność i wzięcie udziału w konkursach a wszystkim gościom za przybycie na naszą doniosłą uroczystość.

Do zobaczenia za rok.

zobacz zdjęcia

<< Poprzednie wydarzenie Następne wydarzenie >>