Kolonie letnie 2021 w Stegnie nad morzem
poniedziałek, 14 czerwiec 2021

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych z Krasnegostawu po raz kolejny organizuje wyjazd na wypoczynek letni w formie kolonii w 2021 r. w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750,00 zł na każdego uczestnika.

Koszt jaki ponoszą rodzice to TYLKO: 470,00 zł za turnus plus transport (180,00 zł).

Program kolonii Stegna 2021

Regulamin wypoczynku Stegna 2021

Kolonie letnie organizowane są dla dzieci i młodzieży w wieku do 16 roku życia – urodzonych po 1 stycznia 2005 r., których co najmniej jedno z rodziców /prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (jednocześnie ma ubezpieczenie emerytalno–rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.

Rodzice/opiekunowie uczestników zobowiązani są dostarczyć w szczególności:

 1. wypełnioną kartę kwalifikacyjną,
 2. oświadczenie rodzica/opiekuna o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
 3. oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami i regulaminem wypoczynku,
 4. oryginał zaświadczenia z KRUS, zgodne z wyżej opisanymi wymogami,
 5. inne wymagane przez Organizatora oświadczenia,
 6. dokumenty lub oświadczenie rodzica wyjaśniające różnice pomiędzy nazwiskiem dziecka i rodzica - jeśli dotyczy,
 7. Ankietę COVID-19, która musi być podpisana w dniu (z datą) wyjazdu dziecka na kolonie (prosimy przekazać ankietę osobie z kadry w dniu wyjazdu na kolonie).

WSZYSTKIE DOKUMENTY SKŁADANE W ZWIĄZKU Z WYPOCZYNKIEM MUSZĄ BYĆ ORYGINALNE, NAJLEPIEJ UZUPEŁNIONE DŁUGOPISEM NIEBIESKIM.

MIEJSCE WYPOCZYNKU:
Ośrodek Wczasowo-Kolonijny POLAR
ul. Wczasowa 5, 82-103 Stegna

 TERMINY TURNUSÓW STEGNA:

 1. 5-13.07.2021
 2. 18-26.07.2021
 3. 27.07-05.08.2021
 4. 6.08-14.08.2021
 5. 15.08-23.08.2021

KOLONIE LETNIE 2021 – świetna zabawa i bezpieczeństwo Twojego Dziecka! Zainteresowanych prosimy o jak najszybszy kontakt, gdyż ilość miejsc jest ograniczona.

DANE ORGANIZATORA:

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych, ul. Kickiego 35, 22-300 Krasnystaw,
Biuro i adres do korespondencji w Krasnymstawie: ul. Podwale 6/107, 22-300 Krasnystaw
Tel./fax. do biura: (82) 576 14 16, 579 525 627, 502 355 901, 516 060 965, 531 846 808
e-mail: kolonie.sil.krasnystaw@gmail.com
Strona SIL na portalu społecznościowym Facebook TUTAJ