Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
środa, 13 październik 2021

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Fajsławicach składa całemu gronu pedagogicznemu oraz pracownikom administracji i obsługi pełne szacunku i uznania podziękowania za całoroczną pracę, wyrozumiałość, poświęcenie i zaangażowanie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Dziękujemy za ogromny wysiłek i oddanie, za upór w dążeniu do osiągania jak najlepszych wyników dydaktycznych i wychowawczych czego efektem są wyniki egzaminu ósmoklasisty, liczne nagrody w konkursach wiedzowych, literackich, językowych, artystycznych, plastycznych oraz zawodach sportowych.

Chcielibyśmy życzyć Wam aby, pomimo ogromnej odpowiedzialności i niekiedy problemów, które napotykacie w swojej codziennej pracy, radość i satysfakcja jaką daje Wam praca z dziećmi i młodzieżą zawsze szła w parze z uznaniem, zaufaniem i szacunkiem Waszych uczniów i ich rodziców.

Dyrektor szkoły
Aneta Kosmala

Życzenia od Lubelskiego Kuratora Oświaty

List Ministra Edukacji i Nauki