Doradztwo Zawodowe

Doradztwo zawodowe w szkole podstawowej na poszczególnych etapach edukacji obejmuje:

 1. preorientację zawodową dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego;
 2. orientację zawodową dla klas I-VI szkół podstawowych;
 3. działania w zakresie doradztwa zawodowego dla klas VII i VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, w tym m.in.:
 • zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego,
 • zajęcia realizowane w ramach podstawy programowej,
 • zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • zajęcia z nauczycielem wychowawcą,
 • wizyty zawodoznawcze, które mają na celu poznanie przez dzieci, uczniów i słuchaczy środowiska pracy w wybranych zawodach, organizowanych u pracodawców, w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe lub w placówkach.

Doradztwo zawodowe realizowane jest w oparciu o coroczny program realizacji  doradztwa zawodowego uwzględniający  Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego, który zawiera działania związane z realizacją doradztwa zawodowego,w tym:

 • tematykę działań, w ramach których zostaną zrealizowane poszczególne treści, z uwzględnieniem poszczególnych oddziałów;
 • metody i formy i terminy realizacji poszczególnych działań;
 • osoby odpowiedzialne za ich realizację;
 • terminy realizacji działań.

Przy organizacji i realizacji doradztwa przedszkola i szkoły, mogą współpracować w szczególności z pracodawcami, centrami kształcenia praktycznego, szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli lub instytucjami rynku pracy.

 

Informator o szkołach ponadpodstawowych źródło wiedzy o szkołach!

 


 

Multimedia dla ucznia i rodzica

 

Ścieżki edukacyjne- typy szkół

https://doradztwo.ore.edu.pl/sciezka-ksztalcenia/

Gdy ktoś myśli o technikum lub szkole branżowej - klasyfikacja zawodów

 https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zawody-szkolnictwa-branzowego

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000316

https://zawodowcy.lublin.eu/education_system

Ścieżki edukacyjne  i zawody - https://mapakarier.org/paths

Rynek pracy i edukacji - https://www.youtube.com/watch?v=3GVMXqShAk0

Rekrutacja - https://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=11090

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol?fbclid=IwAR2u4i8cK5VBymhWKiyXnT56FAV9EOXDefclyMIIldjZvOyBfMHiQoi8kLU

Webinary – decyzje edukacyjno-zawodowe

Testy:  

Przeciwwskazania do nauki i wykonywania zawodu  (orientacyjnie)- http://zseu.webd.pl/doradztwo/index.php/dla-uczniow/12-przeciwskazania-do-nauki-i-wykonywania-zawodu?fbclid=IwAR0KCzxjjywQiuofaR2vRb657Lb3wjbMcQ-vc3RWKpkys7ogm7jIjDUWScs

Gdy ktoś myśli o liceum 

 https://studia.gov.pl/wybierz-studia/pages/search/wizard

 

Artykuły librus:

 

Film do refleksji... o życiu, o możliwościach, ograniczeniach i marzeniach..

https://www.youtube.com/watch?v=BoohNb-BPPw&ab_channel=J.D%C4%98BI%C5%83SKI

 

Link do bezpłatnej strony www.mapakarier.org wraz z informacją, że zawiera szczegółowe opisy ponad 600 zawodów oraz ścieżek edukacyjnych prowadzących do każdego z nich.

Link do kanału #ZawodowyStream na YouTube, na którym publikujemy nagrania spotkań online z ciekawymi zawodami: YouTube.com/ZawodowyStream

Spis wartościowych kanałów na YouTube i podcastów, możesz zainspirować się naszym wpisem na blogu: https://bit.ly/35AvioJ
 
Spis inspirujących wystąpień z cyklu TED, zerknij na nasze propozycje: https://bit.ly/39W03Xn

 

 

Kilka słów o szkolnictwie

Wyszukiwarki zawodów i kierunków studiów

 Testy i ćwiczenia diagnostyczne