Przedszkolaki Wychowawcy

Wychowawcy oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2021/2022

 

 Oddział 3-latków
pani Patrycja Kalisz
pani Karolina Kasprzak

  Oddział 4-latków 
pani Jolanta Polska

  Oddział 5-latków A
pani Paulina Greczkowska

Oddział 5-latków B
pani Magdalena Adamiak

Oddział 6-latków A
pani Wiesława Sidor

 Oddział 6-latków B
pani Katarzyna Jaszak