Dzień Patrona 2018
sobota, 24 luty 2018

Od Powstań – ku Niepodległej...

Od 5 lat Szkoła Podstawowa w Fajsławicach nosi imię Powstańców Styczniowych. 22 lutego 2018r. to dzień, który społeczność szkolna poświęciła swojemu Patronowi. To uroczyste i historyczne wydarzenie patronatem swym objął Lubelski Kurator Oświaty i Starosta Krasnostawski.

Przygotowania, praca nauczycieli i uczniów trwała od dłuższego czasu, a jej owoce przedstawiono właśnie 22 lutego 2018 roku. Uroczystość uświetnili swoją obecnością dostojni goście: wicestarosta powiatu krasnostawskiego Henryk Czerniej, przewodniczący Rady Powiatu Marek Nowosadzki, st. wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura Chełm - Henryk Radej.

Gminę Fajsławice reprezentował wójt Tadeusz Chruściel. Obecni byli też dyrektorzy szkół: z Łopiennika – Mariusz Sapko i z Siedlisk Drugich - Marian Bogusz i Agnieszka Krzykała. Rodziców reprezentował przewodniczący Leszek Wójcik, sponsorów zaś pan Robert Jaworowski z Piask.

W ramach obchodów Dnia Patrona przeprowadzono wiele konkursów promujących historię naszej gminy, regionu oraz ważne wydarzenia dla Polski XIX wieku.

W konkursach plastycznych dla dzieci kl. I–III ,,Najciekawsze miejsca w mojej gminie” najlepszymi okazali się: Maciej Olech, Szymon Kasperek i Sylwia Jarosz - kl. II, Filip Cichosz - kl. IB, Anna Madeja, Angelika Cholewa i Paweł Dzirba - kl. IIIA.

W konkursie wiedzowym o gminie Fajsławice  ,,Wiem, kim jestem i skąd pochodzę”  laureatami zostali Julia Majewska - kl. II, Karol Ruszniak i Filip Gąsak z kl. IIIB, Julia Burdzanowska i Paweł Dzirba z kl. IIIA oraz Marcin Dzirba, Maja Jagiełło i Antoni Przytuła z kl. IIIB. Wyróżnienia otrzymali: Filip Bogusz z kl. IIIA oraz Krystian Waryszak i Karolina Paluch z kl. IIIB.

Największą popularnością cieszył się wojewódzki konkurs wiedzy o powstaniu styczniowym, bitwie pod Fajsławicami i powstaniach XIX wieku. Konkurs ten polegał na rozwiązaniu testu wiedzowego, a uczestnicy musieli wykazać się nie tylko wiedzą z historii Polski XIX wieku, lecz również znajomością zagadnień związanych z kulturą, sztuką, ikonografią i obyczajowością epoki. Autorem zadań konkursowych i jednocześnie przewodniczącym obu Komisji Konkursowych był Marek Nowosadzki, a konsultantem naukowym dr Piotr Zieliński – obaj historycy z II LO w Krasnymstawie.

W kategorii szkół podstawowych udział wzięło 56 uczniów z 14 szkół.
I miejsce zajął Mikołaj Kalisz z SP w Siennicy Nadolnej (opiekun - Beata Wrońska).
II miejsce Maciej Miszkurka i Kacper Walczak - obaj z SP nr 5 w Świdniku (opiekun - Violetta Koc).
III miejsca wywalczyło troje uczniów: Angelika Latkowska (opiekun - Beata Michalak) i Bartłomiej Kuter (opiekun - Alicja Greczkowska) oboje z SP Fajsławice oraz Maksymilian Rzemiński z Łopiennika Nadrzecznego (opiekun - Dariusz Jagiełło).
IV miejsce zajęła Aleksandra Miciuła z Siedlisk Drugich.
V miejsca natomiast: Szymon Szyba z Rybczewic, Kacper Sadowski z SP nr 4 w Krasnymstawie i Katarzyna Ruszniak z Fajsławic.
VI miejsca należały do: Wiktorii Wasil z Fajsławic i Michała Szymoniaka z SP nr 4 w Krasnymstawie.
VII miejsca uzyskali: Ewa Wójcik z Siedlisk Drugich oraz Emilia Chwil i Zofia Świstowska z Fajsławic.

W kategorii gimnazjum zwyciężyli:
Natalia Krzykała – I miejsce, Michał Szyszko - II miejsce oboje reprezentujący szkołę w Fajsławicach (opiekun – Alicja Greczkowska). Drugie i trzecie miejsce przypadło uczniom z SP nr 4 w Krasnymstawie: Mateuszowi Gawińskiemu i Kacprowi Szkodzie (opiekun - Marta Cięciera). Czwarte miejsce uzyskało sześciu uczniów. Byli to: Kornel Kołodyński z Trawnik, Maria Kasprzak z Piask, Aleksandra Parka i Julia Wójcik z Siedlisk Drugich, Magdalena Bednarczyk z Siennicy Nadolnej i Damian Szyszko z Fajsławic. Patryk Bąk z Siedlisk Drugich zajął piąte miejsce, natomiast szóste miejsce przypadło Martynie Barczak z Piask. Siódme miejsce zajęli uczniowie z Fajsławic Weronika Dubaj i Kacper Łaszcz.

Zwycięzcy obu kategorii: Mikołaj Kalisz z Siennicy Nadolnej oraz Natalia Krzykała z Fajsławic po raz pierwszy zostali uhonorowani symbolicznymi statuetkami ufundowanymi przez firmę APUS z Lublina - Piotr Cichosz. Ponadto sponsorami byli: Rada i Wójt Gminy Fajsławice, Rada Powiatu Krasnostawskiego, Danuta Surowiec Dana - Trans, Dariusz Janiszek, Robert Jaworowski, ARKOS z Łęcznej, Rada Rodziców, Biuro-Serwis i Ksemix z Lublina, Tomasz Czerwonka z Krasnegostawu, Adam Błaziak z mycenter.pl. Organizatorzy składają serdeczne podziękowania za pomoc i ufundowanie wielu nagród.

W trakcie uroczystości zebrani obejrzeli część artystyczną w wykonaniu uczniów klas gimnazjalnych pod kierunkiem pani Bożeny Omielańczyk i pana Marka Borowika.

W ocenie uczestników uroczystości i zgromadzonych gości dzień był bardzo uroczysty i interesujący, a ciekawe nagrody (ufundowane przez samorząd gminy i sponsorów) dla zwycięzców oraz smaczny poczęstunek przygotowany przez Dariusza Janiszka ubogaciły pobyt gościom i uczestnikom Dnia Patrona.

Dyrekcja szkoły składa serdeczne podziękowania nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi oraz rodzicom za pracę i zaangażowanie w organizację uroczystości.

Do zobaczenia za rok.

zdjęcia

 

 

<< Poprzednie wydarzenie Następne wydarzenie >>