Dzień Patrona 2019
niedziela, 03 marzec 2019

"Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek."
Cyprian Kamil Norwid

Od 6 lat Szkoła Podstawowa w Fajsławicach nosi imię Powstańców Styczniowych. 28 lutego 2019r. to dzień, który społeczność szkolna poświęciła upamiętnieniu tragicznych losów swych patronów, czyli powstańców biorących udział w Powstaniu Styczniowym. To uroczyste i historyczne wydarzenie patronatem swym objął Lubelski Kurator Oświaty oraz Starosta Krasnostawski.

Przygotowania, praca nauczycieli i uczniów trwała od dłuższego czasu, a jej owoce przedstawiono właśnie 28 lutego 2019r. Uroczystość uświetnili swoją obecnością dostojni goście: wicestarosta powiatu krasnostawskiego - Pan Marek Nowosadzki, przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej - Pani Ewa Nieścior, dyrektor Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Chełmie - Pan Arkadiusz Kwieciński, wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura Chełm - Pani Krystyna Sawicka.

Gminę Fajsławice reprezentował Wójt Janusz Pędzisz oraz panie z Referatu Księgowości Szkolnej - Marzena Adamiak i Małgorzata Kroczyńska. Obecny był też dyrektor Szkoły Podstawowej im. Błogosławionego Jana Pawła II w Siedliskach Drugich - Pan Marian Bogusz, prezes Towarzystwa Przyjaciół Fajsławic - Pan Adam Polski. Rodziców reprezentował przewodniczący Rady Rodziców - Pan Leszek Wójcik.

Swoją obecnością zaszczycili również sponsorzy: Pani Cecylia Jagiełło - dyrektor Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie oddział w Fajsławicach, Pani Danuta Surowiec - firma Dana-Trans, Pan Robert Jaworowski z Piask, Pan Piotr Cichosz - studio graficzno-reklamowe z Lublina, Pan Dariusz Janiszek - Usługi Gastronomiczne.

W ramach obchodów Dnia Patrona przeprowadzono wiele konkursów szkolnych promujących historię naszej gminy, regionu oraz ważne wydarzenia dla Polski XIX wieku.

W konkursach plastycznych dla dzieci klas pierwszych ,,Najciekawsze osobliwości/miejsca mojej małej Ojczyzny” najlepszymi okazali się Ewelina Kozioł, Tomasz Zieliński, Kacper Cholewa (wszyscy troje z klasy IA), Gabriel Gąsak i Filip Ruszniak (obydwaj z klasy IB).

W konkursie wiedzowym o gminie Fajsławice  ,,Wiem, kim jestem i skąd pochodzę”  laureatamizostali: Alicja Bochniarz z klasy IIA, Dominika Błaszczak, Kacper Tujaka, Jakub Marek, Filip Cichosz (wszyscy z klasy IIB). Wyróżnienia otrzymali Bartłomiej Bochyński z klasy IIA, Zofia Krawczyńska, Nikola Baran, Filip Opalski, Filip Jania oraz Mikołaj Surma (wszyscy z klasy IIB).

Laureatami konkursu na najciekawszy "Przewodnik po małej Ojczyźnie", w którym udział wzięli uczniowie klasy trzeciej, zostali:
I miejsce - Eliza Dadak
II miejsce (ex aequo)
- Adam Woliński i Szymon Kasperek
III miejsce
- Antonina Idzik
Wyróżnienia otrzymali Maciej Olech, Krzysztof Surma i Krzysztof Haratym.

W konkursie multimedialnym "Bohaterowie i bitwy Powstania Styczniowego" zwyciężyli Wiktoria Wasil z klasy VIII, Katarzyna Ruszniak z klasy VIII oraz Ewelina Pasternak z klasy IIIA gimnazjum. Wyróżnienia zdobyli natomiast Emilia Chwil z klasy VIII, Angelika Latkowska z klasy VIII oraz Wiktor Stefaniak z klasy IIIA gimnazjum.

Największą popularnością cieszył się VI Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Powstaniu Styczniowym, Bitwie pod Fajsławicami i Powstaniach XIX wieku. Konkurs ten polegał na rozwiązaniu testu wiedzowego, a uczestnicy musieli wykazać się nie tylko wiedzą z historii Polski XIX wieku, lecz również znajomością zagadnień związanych z kulturą, sztuką, ikonografią i obyczajowością epoki. Autorem zadań konkursowych i jednocześnie przewodniczącym obu Komisji Konkursowych był wicestarosta powiatu krasnostawskiego pan Marek Nowosadzki, a konsultantem naukowym dr Piotr Zieliński – historyk z II LO im. Cypriana Kamila Norwida w Krasnymstawie.

W kategorii szkół podstawowych udział wzięło 67 uczniów z 14 szkół.
I miejsce zajęła Angelika Latkowska z SP w Fajsławicach (opiekun - Alicja Greczkowska).
II miejsce Maksymilian Rzemiński z SP w Łopienniku Nadrzecznym(opiekun - Dariusz Jagiełło) oraz Kacper Sadowski z SP nr 4 w Krasnymstawie (opiekun pani Marta Cięciera).
III miejsca wywalczyło dwoje uczniów: Katarzyna Ruszniak i Wiktoria Wasil - obie z SP w Fajsławicach (opiekun - Alicja Greczkowska).
IV miejsce zajęła Milena Lis z SP nr 5 w Krasnymstawie (opiekun - Tomasz Marczewski).
V miejsca zajęło troje uczniów: Miłosz Tokarski z SP w Trawnikach (opiekun - Aleksandra Strobel), Michał Szymoniak z SP nr 4 w Krasnymstawie (opiekun Marta Cięciera) i Maja Wieleba z SP nr 5 w Krasnymstawie (opiekun - Tomasz Marczewski).
VI miejsce Ewa Wójcik z SP w Siedliskach Drugich (opiekun Beata Michalak), Bartłomiej Kuter z SP w Fajsławicach (opiekun Alicja Greczkowska) i Michał Kosmowski z SP nr 4 w Krasnymstawie (opiekun Agnieszka Manachiewicz).

W kategorii gimnazjum zwyciężyli:
I miejsce - Patryk Bąk z Siedlisk Drugich(opiekun Beata Michalak).
II miejsce - Julia Dziurawiec z Siedlisk Drugich (opiekun Beata Michalak).
III miejsce - Szymon Błaziak z Fajsławic (opiekun Alicja Greczkowska).
IV miejsce - Julia Wójcik z Siedlisk Drugich (opiekun Beata Michalak) oraz Kamil Podgórski z Żółkiewki (opiekun Mariola Pyter).
V miejsce - Aleksandra Parka z Siedlisk Drugich (opiekun Beata Michalak) oraz Mateusz Wentczuk z SP nr 5 w Krasnymstawie (opiekun Tomasz Marczewski).
VI miejsce - Sebastian Olech z ZS w Piaskach (opiekun Dorota Jopa) oraz Agnieszka Mirosław z Żółkiewki (opiekun Mariola Pyter).

Zwycięzcy obu kategorii zostali uhonorowani symbolicznymi statuetkami ufundowanymi przez Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie. Nagrodą główną w kategorii szkoły podstawowej był głośnik bluetooth ufundowany przez Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie oraz dysk przenośny. Nagrodą główną w kategorii gimnazjum był laptop ufundowany przez Panią Danutę Surowiec z firmy Dana-Trans.

Ponadto sponsorami byli: Rada i Wójt Gminy Fajsławice, Rada Powiatu Krasnostawskiego, Dariusz Janiszek, Robert Jaworowski, Rada Rodziców, firma ARKOS z Łęcznej, firma APUS Piotr Cichosz z Lublina, firma COMMPOL Tomasz Czerwonka z Krasnegostawu, Pan Adam Błaziak z mycenter.pl. Organizatorzy składają serdeczne podziękowania za pomoc i ufundowanie wielu nagród.

W trakcie uroczystości zebrani obejrzeli część artystyczną w wykonaniu uczniów klas siódmej, ósmej i klas trzecich gimnazjum pod kierunkiem pani Beaty Świstowskiej i pana Marka Borowika.

W ocenie uczestników uroczystości i zgromadzonych gości dzień był bardzo uroczysty i interesujący, a cenne nagrody ufundowane przez samorząd gminy i sponsorów oraz smaczny poczęstunek przygotowany przez Pana Dariusza Janiszka umiliły pobyt gościom i uczestnikom Dnia Patrona.

Dyrekcja szkoły składa serdeczne podziękowania nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi, a także rodzicom za pracę i zaangażowanie w organizację uroczystości. Do zobaczenia za rok. Zapraszamy!

zdjęcia

<< Poprzednie wydarzenie Następne wydarzenie >>